ЯкIв Шах orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18264


(друга половина 16 ст.) Черкасець Якiв Шах вiдомий як запорозький ватажок, гетьман низового козацтва (15771579), претендент на молдавський трон. Шах був побра тимом Iвана Пiдкови i разом iз ним у 1577 роцi здiйснив похiд на Молдавiю. Також запорозький ватажок багато разiв ходив походами на полякiв, у Туреччину та в Кримське ханство. Свою вiйськову карєру Якiв розпочав на чолi козацького загону в киïвського воєводи Костян тина Острозького. Але пiсля загибелi свого посла кримський хан попередив польського короля: якщо вбивцю не буде покарано, вiн особисто при йде в Украïну за головою зухвалого козака Шах ледве встиг перебратися на Запорожжя, де став кошовим отаманом сiчового товариства Коли гетьман Ружинський передчасно пiшов iз життя, запорожцi зiбралися на раду i передали гетьман ську владу Шаху. У листопадi-груднi 1577 року новий гетьман, зiбравши двотисячний загiн, розгромив волосько- турецькi вiйська молдавського господаря Петра Мiрчича Кривого, допомiг зiйти на престол Молдавiï своєму побратимовi Iвану Пiдковi, а сам повернувся на Сiч. Коли ж наступного року Пiдкову було страчено, Якiв вирiшив помстити- ся за товариша. Вiн органiзував другий молдав ський похiд, але потрапив у полон до полякiв. Уряд Речi Посполитоï засудив непокiрного ва тажка до довiчного увязнення. Вiдбувати пока рання Шаха вiдправили до Канiвського монасти ря, де козацький гетьман i помер.

ЯкIв Шах orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18264