АнтIн Жданович orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18337


(? пiсля 1660) Киïвський полковник Антiн Жданович помiтна постать се ред сподвижникiв гетьмана Богдана Хмельницького. Улiтку 1651 року Хмельницький доручив охорону пiвнiчного кордону Украïни чернiгiвському козацькому полку; тодi ж литовський гетьман Януш Радзивiлл надiслав великий загiн iз метою знищи ти прикордонну козацьку сторожу. У цьому двобоï чернiгiвський полковник Небаба припустився численних помилок, i козаки за знали нищiвноï поразки. Радзивiлл, похазяйнувавши в Чернi говi, вирушив на Киïв, i наприкiнцi липня був уже пiд стiнами мiста. Замiсть того щоб вчиняти глуху оборону, Жданович по тайки вивiв своï сили з Києва i дочекався, поки литовцi зайдуть у мiсто. Шостого серпня нападники зайняли Киïв, i тодi загони Ждановича напали на них iз двох бокiв пiшки з боку рiчки Либiдi та чайками з Днiпра. Кияни, допо магаючи козакам, запалили мiсто. Але блискучий план був зруйнований, бо через зраду литовцi дiзналися про наближення загонiв Ждановича i вiдбили ïх, а Киïв майже вщент вигорiв… Незважаючи на це Богдан Хмельницький вважав киïвського полковника одним iз найкращих воякiв свого часу навiть пiсля такоï прикроï поразки. Гетьман довiряв Ждановичу найсерйознiшi справи. Так, саме йому було доручено розбирати скарги бiлоруського населення на чауського полковника I. Нечая. А в 1657 роцi, пiсля пiдписання угоди мiж гетьманом i трансильванським князем Ю. Ракоци про створення вiйськового союзу проти полякiв, союзники почали готувати перший спiльний похiд на Рiч Посполиту. Тодi командуючим козацькими загонами, до яких входили 15 тисяч шабель, було призначено Ждановича. Коли гетьманська булава перейшла до Iвана Виговського, киïвський полковник став його радни ком. Спочатку Жданович виступав проти союзу з Польщею, але згодом вирiшив взяти бiк польськоï корони. Завдяки такому повороту Жданович розбагатiв, отримавши у винагороду маєтностi, i решта його життя пройшла у спокоï.

АнтIн Жданович orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18337