ЦIкаво! orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18281


У 1572 р. король Речi Посполитоï Сигiзмунд II Август видав унiверсал про створення першого козацького формування, до якого ввiйшли три ста козакiв, а сам загiн дiстав правового стату су регулярного вiйська. За правлiння Стефана Баторiя польський уряд, запровадивши реєстр козакiв, одночасно зробив спробу знищити непiдкорену Запорозьку Сiч. У квiтнi 1578р. було видано королiвський унiверсал, за яким заборонялось пускати запорожцiв на волость i торгувати iз Сiччю зброєю i порохом. Але того ж року, готуючись до вiйни з Московською державою i намагаючись використати в нiй козацтво, Баторiю довелось збiчьшити кiлькiсть реєстрових козакiв i надати ïм ряд нових привiлеïв. Алессандро Гваньïнi невiдомо. Але iталiєць мав рацiю: у 1577роцi молдавськi бояри, невдоволенi правлiнням ставле ника туркiв господаря Петра Мiрчича Кривого, звернулись по допомогу саме до Iвана Пiдкови, а пiсля того, як вiйсько Петра Кривого було розбите, проголосили козацького проводиря новим господарем Молдавiï. Iталiєць Фiлiпп Талдуччi в листi на батькiвщину, написаному з Кракова у 1578роцi, сповiщав друзiв, що за страту Iвана Пiдкови турецький султан надiслав польському королю щедрого дарунка: 50 бикiв, 4 бочки вина, 2 бочки маринованих лимонiв i доброго коня. Такою була цiна життя видатного козацького гетьмана. Це письмо можна i сьогоднi побачити в архiвi iталiйського мiста Флоренцiя. У 1557роцi, дiзнавшись, що московський цар Iван Грозний вирушає до Лiвонiï, кримський хан зi стотисячною ордою вирушив на Москву. Раптом його розвiдка доповiла, що в мiстi з частиною вiйська залишилися Дмитро Вишне- вецький та воєвода Шереметєв. Цiєï звiстки вистачило, щоб татари змiнили намiри i з пiвдороги повернули до Криму. У 1578 роцi iталiєць Алессандро Гваньïнi з Верони, ротмiстр польського вiйська i комен дант Вiтебська, створив непересiчний твiр пiд назвою Опис вропейськоï Сарматiï, який став на Заходi головним джерелом iнформацiï про Украïну й козацтво, а в 17 18 столiттях був перекладений i в Украïнi. Гваньïнi, зокрема, вважав, що Iван Пiдкова приховав вiд козакiв своє походження нiбито вiн був рiдним братом загиблого в боротьбi з турками молдавського господаря Iвонi (1574). Так це чи нi, iсторикам

ЦIкаво! orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18281