Дмитро Гуня orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18308


(кiнець 16 перша половина 17 ст.) Один iз керiвникiв селянсько-козацьких по встань в Украïнi в 30-х роках 17 столiття Дмитро Гуня народився, ймовiрно, на Киïвщинi, у козацькiй родинi. Подробиць його бiографiï нам вiдомо неба гато. Кiлька рокiв поспiль вiн очолював походи запорожцiв проти Туреччини i Криму. У 1637 роцi приєднався до повстанцiв i скоро був обраний пол ковником вiйська гетьмана Бута, як прозвали Пав ла Павлюка. Шостого грудня того ж року козаки зазнали по разки пiд Кумейками. Гетьман потрапив у полон, i тодi запорожцi згуртуватися навколо енергiйного й швидкого розумом Гунi. Пiд його проводом коза ки захопили польську артилерiю i змогли прорва тися на Сiч, де в сiчнi 1638 року старшина проголо сила вiдчайдушного ватажка кошовим отаманом. Гуня виправдав довiру товариства, вщент розбив ши каральний загiн, який польський уряд надiслав знищити Сiч, пiсля чого взяв участь у селянсько- козацькому повстаннi пiд проводом Карпа Скидана iта Якова Острянина. Станiслав Конецпольський Гуня домовився про допомогу з боку донських козакiв i кримського хана, пiсля чого вирушив у черговий похiд, узяв пiд свiй контроль русло Днiпра вiд Кременчука до Трипiлля, узяв участь у битвi пiд Лубнами. Коли Острянина почати переслiдувати невдачi, частина козакiв вирiшила, що повстання провали лося, i вiдступила на Слобiдську Украïну. Але ще 20 тисяч козакiв забажати продовжувати боротьбу; вони обрали своïм гетьманом Дмитра Гуню i в гирлi Сули, на мiсцi впадiння до неï рiчки Старець, роз кинули свiй табiр. Вiд червня i до кiнця липня 1638 року козаки тримали оборону проти польських вiйськ. У таборi не вистачало харчiв i фуражу, тож Гуня нарештi був змушений запропонувати вороговi укласти перемиря. Але поляки на цю пропозицiю не пристали. Наприкiнцi липня до оточеного табору проби лася чимала група козакiв, але на загальному становищi вiйська Гунi це не позначилося. Частина старшини вирiшила розпочати переговори про зда чу. Гуня розумiв, що в таборi знайдуться зрадники, якi забажають купити життя цiною його власноï голови. Тому, зiбравши невеличкий загiн пере вiрених воякiв, проти ночi на 28 липня 1638 року знаменитий ватажок прорвав кiльце оточення i вiдiйшов на Запорожжя. Останнє, що вiдомо нам про життя Дмитра Гунi, це те, що в 1640 роцi вiн очолював спiльний похiд донських i запорозьких козакiв проти Ту реччини. Що сталося з ним потiм невiдомо.

Дмитро Гуня orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18308