ФедIр Полоус orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18278


(кiнець 16 початок 17 ст.) Даних про життя Федора Полоуса збереглося дуже небагато. Гетьманська бу лава побувала в руках цього козацького ватажка двiчi у 1595 та 1598 роках. Про тягом деякого часу Полоус очолював реєстровий козацький гарнiзон, який стояв на островi Хортиця. Вiдомо, що майбутнiй гетьман змiг обєднати реєстрових та нереєстрових воякiв задля спiльного походу проти Буджацькоï татарськоï орди. Категорич но вiдкидаючи навiть можливiсть союзу з Рiччю Посполитою, Федiр Полоус у 15941596 роках узяв найактивнiшу участь у повстаннi пiд прово дом Северина Наливайка. У 1598 роцi Полоус, знову обраний гетьманом, пiдняв на Запорожжi повстання проти польського уря ду. Iсторичних даних щодо подальшоï долi цього ко зацького проводиря науковцям виявити не вдалося.

ФедIр Полоус orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18278