ФIлон ДжелалIй orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18335


Дати народження i смертi вiрного сподвижни ка Богдана Хмельницького, прилуцького i кро- пивнянського полковника Фiлона Джелалiя до нас не дiйшли. Ми не можемо навiть сказати, як насправдi звучало прiзвище цього украïнського вiй ськового дiяча. Фiлон походив iз татарського роду, а оскiльки iноземнi прiзвища часто невпiзнанно змiнюються в iншомовному вжитку, козацький ватажок з однаковою вiрогiднiстю мiг виявитися Джелалiєм, Джулаєм чи Джаджалiєм. Саме такi варiанти прiзвища полковника зустрiчаються в ко зацьких документах рiзних рокiв. ÏМ Лебедев. Битва пiд Пилявцямш До початку Визвольноï вiйни пiд проводом Богдана Хмельницького Джелалiй служив ко зацьким сотником у Переяславському полку. З початком повстання вiн разом iз черкаським сотником Товпигою очолив виступ реєстрового козацтва в Кам@ному Затонi, пiсля чого отримав посаду кроппвнянського полковника. Джелалiй завжди пiдтримував батька Хмеля, у складi його армiï брав участь у битвах при Корсунi, Жовтих Водах, Пилявцi (1648), Зборовi (1649). Гетьман цiлковито довiряв Фiлону i постiйно дору чав важливi дипломатичнi мiсiï. Так, саме Джелалiй у 1648 роцi очолив посольство Хмельницького, яке уклало угоду з Османською iмперiєю. Згiдно з цим документом, Украïна визнавалась державою, i кримським татарам заборонялось нападати на ïï землi. А в 1650 роцi полковник очолював украïнське посольство до молдавського господаря Василя Лупула. Пiд час Берестецькоï битви (1651) козаки обрали Джелалiя наказним гетьманом, а пiзнiше, коли Хмельницький повернув ся до виконання своïх обовязкiв, Фiлон став генеральним оса вулою козацького вiйська. Подальша доля цього талановитого воïна та полiтика залишилася невiдомою пiсля 1654 року не збереглося жодноï згадки про Фiлона Джелалiя.

ФIлон ДжелалIй orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18335