Iлля Новицький orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18407


(?-1699) Про Iллю Новицького вiдомо тiльки те, що на Сiчi вiн чомусь звався Левко Назаренко. Бiльшу частину свого життя цей природжений вояк провiв у походах, боях або виконуючи дипломатичнi доручення гетьманiв. Особливо вiдзначився Назаренко пiдчас Кримських (1687 та 1689) та Азовського (1696) походiв. Новицький зробив у Вiйську Запорозькому яскраву карєру: в 1665, 1679 та 16821688 ро ках вiн займав посаду лубенського полкового осавули, у 1672 роцi виконував обовязки пол кового суддi. У 1677 роцi його було призначено пирятинським городовим отаманом. А в 1688 1699 роках Iлля Новицький знаний укладачам офiцiйних документiв як полковник лубенсь кий. Далi його слiди втрачаються.

Iлля Новицький orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18407