Кшиштоф Кремпський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18276


(кiнець 16 початок 17 ст.) Роки життя Криштофа (Кшиштофа) Кремпського зали шаються невiдомими, як i бiльшiсть подробиць його бiографiï. До нас дiйшли лише вiдомостi про те, що Кремпський вже не молодою людиною брав участь у повстаннi 15941596 рокiв пiд проводом Северина Наливайка i мав на той час чин пол ковника. У травнi 1596 року сiчовики, якi зiбралися в таборi в урочищi Солониця, обрали цього шляхтича своïм геть маном. Вибори проводилися в надзвичайних умовах: табiр повстанцiв оточили польськi вiйська пiд командуванням ко ронного гетьмана С. Жолкевського. Здолати супротивника не було жодноï можливостi. Коли Кремпський зрозумiв, що старшина, можливо, спробує вiдкупитися вiд Жолкевсько го, видавши йому новообраного гетьмана, вiн зiбрав пiвтори тисячi вi'р них козакiв, пгр огр вав iз ними кiльце оточення i по- вернувся на Запорожжя. Пiсля цього його iмя назавжди зникло зi сторiнок iсторичних документiв.

Кшиштоф Кремпський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18276