Кульчицький orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18306


(кiнець 16 перша половина 17 ст.) Марко Жмайло-Кульчицький був обраний гетьманом козацтва восени 1625 року. Тодi вiн на чолi загонiв запорожцiв дав вiдсiч тридцятити- сячному вiйську пiд керiвництвом польського ко ронного гетьмана Станiслава Конецпольського. До козакiв приєдналися повсталi селяни, i тому загальна кiлькiсть украïнського вiйська станови ла майже двадцять тисяч осiб. 26 вересня бiля гирла правоï притоки Днiпра рiки Цибульник вiдбулася запекла битва. Вiйсько Жмайла добря че знекровило полякiв, пiсля чого гетьман дав на каз запорожцям вiдступити до Курукового озера i там стати укрiпленим табором. Поляки кiлька разiв намагалися узяти во роже гнiздо штурмом, але кожного разу козаки вiдкидали нападникiв. Зрозумiвши безнадiй нiсть свого становища, Конецпольський ви рiшив пiти iз сiчовиками на переговори. Пятого листопада 1625 року частина козацькоï старши ни зрадила свого гетьмана, i булава перейшла до рук М. Дорошенка. Що сталося з Марком Жмай- лом далi невiдомо. Iсторiя зберiгає своï таємницi i неохоче ïх розкриває.

Кульчицький orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18306