Мартин Небаба orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18342


(?-1651) Мартин Небаба, що походив iз мiщанського роду, який мешкав у Коростишевi, перебував на Запорожжi з молодих рокiв. Вiн швидко зареко мендував себе як здiбний вiйськовий, тож досить рано був обраний кошовим отаманом. У травнi 1648 року, коли населення Чернi- гово-Сiверщини збунтувалося проти польськоï
I. Репiн. Кошовий отаман шляхти, Небаба очолив народне повстання i став
органiзатором та першим полковником Борзнян- ського полку. Тодi ж
вiн узяв участь у Пиляве- цькiй битвi та в походi козацькоï
армiï в Галичи ну. В 1649 роцi його було висунуто на посаду
чернiгiвського полковника, пiсля чого Богдан Хмельницький передав
полковниковi команду вання украïнськими вiйськами в Бiлорусi, а
стар шина проголосила Небабу наказним гетьманом лiвобережних полкiв.
У 1649 роцi цей козацький ватажок брав участь в облозi мiста Зборiв
i битвi при ньому, втiм вiн рiшучо заперечував укладан ню
Зборiвськоï мирноï угоди. Влiтку 1651 року полк Мартина
Небаби три мав в облозi мiсто Гомель, але пiсля того, як польсько-
литовськi вiйська перейшли до нас тупу, був вимушений вiдступити й
зайнятися органiзацiєю оборони Чернiгово-Сiверщини. У то му ж
роцi вiдважний полковник загинув у бою пiд Рiпками поблизу
Лоєва. Згiдно з переказами, по ляки були настiльки враженi
мужнiстю свого во рога, що поховали його з почестями й насипали над
мiсцем поховання Небаби високу м о ги л у .

Мартин Небаба orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18342