МатвIй Шаула orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18274


(?-1596) Матвiй Шаула був одним iз керiвникiв украïнського нацiонально- визвольного повстан ня пiд проводом Северина Наливайка. До того, як Шаула пiднявся на вищий щабель влади се ред козакiв, про нього дуже й дуже мало вiдомо. Заможний мiщанин iз Киïвщини, вiн раптово кинув свою оселю i пiшов на Запорожжя, де про тягом довгого часу вiв життя простого козака, хоча й вiдзначився винятковою мужнiстю у боях. Улiтку 1594 року Матвiй Шаула при єднався до козацьких загонiв гетьмана Григорiя Лободи, воював проти польськоï шляхти на Брацлавщинi та на Поднiпровї Восени наступ ного року вiн i сам очолив загiн запорожцiв, з яким здобув Киïв i вирушив у Бiлорусь: ко зацькому вiйську Наливайка була потрiбна не гайна допомога. На Правобережжя Матвiй повернувся тiльки в сiчнi 1596 року, а вже в березнi повстанська гро мада зрозумiла: гетьман Лобода нi в якому разi не бажає йти на зєднання iз загонами Наливайка. Зiбравшись разом, лицарi степу скинули Лободу, звинувативши його у зрадi, i на його мiсце обрали Шаулу. 2 квiтня 1596 року загiн новообраного го лови козацтва приєднався пiд Бiлою Церквою до повстанськоï армiï. 23 травня в бою поблизу уро чища Гострий Камiнь Матвiй Шаула отримав важке поранення ядро з польськоï гармати вiдiрвало йому руку. Тодi ж гетьманська булава перекочувала до Северина Наливайка. Незабаром в урочищi Солониця, неподалiк вiд Лубен, повстанцi потрапили в оточення. 28 травня пiд час бою зрадники схопили Шаулу, Наливайка та Шостака й видали ïх польському коронному гетьмановi Жолкевському. Полоне них було жорстоко страчено у Варшавi.

МатвIй Шаула orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18274