Опанас Ковпак orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18456


Орiльський полковник Опанас Ковпак по ходив iз шляхетського роду Магденкiв. На Сiч вiн потрапив зовсiм молодим хлопцем i був приписаний до Шкуринського куреня. Чесний, вiрний, сумлiнний, розумний Опанас швидко привернув до себе увагу старшини i став курiнним отаманом. Коли ж була створена но ва Орiльська паланка, запорожцi проголосили його полковником орiльським цьому сприя ло i те, що в Опанаса Ковпака на рiчцi Орiлi було власне майно, зимiвник i худоба. У 1769 роцi пiд час татарськоï навали маєток полков ника було зруйновано, але вiн знову вiдбудував садибу i завiв господарство. Власне, у зимiв нику на Орiлi вiн i жив майже завжди. За часiв росiйсько-турецькоï вiйни 1768 1774 рокiв орiльський полковник зi своïми козаками брав участь у багатьох вiйськових операцiях. Наприклад, у 1773 роцi князь Дол- горукий просив Петра Калнишевського на дiслати до Криму допомогу. Опанас Ковпак та його осавула Прохоня на чолi двохтисячного загону сiчовикiв приєднався до регулярних вiйськ i скинув турецький десант у Чорне море, пiсля чого штурмом узяв Кафу мiцну фортецю й опорну базу турок. Коли росiйськi вiйська погромили Сiч (як вiдомо, момент для цього пiдступного дiяння був вибраний вдало бiльшiсть козацького вiйська перебувала далеко вiд своïх куренiв), Опанас Ковпак був у своïй паланцi. Пiсля того, як запорожцiв вигнали з ïхнього краю, полковник не покинув колишнiх братiв по зброï. Отримав ши через князя Долгорукого шмат землi, Ковпак заснував селище Опанасiвка, де й оселив своïх козакiв. У селищi на полковницькi кошти були збудованi церква та школа. Коли десь пiсля 1786 року Опанас Ковпак пiшов iз життя, бойовi побратими оплакували його, як найдорожчу людину.

Опанас Ковпак orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18456