Остап (ОстафIй) Дашкевич orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18247


(?1535) Литовський воєвода, Черкаський та Канiвський староста (15151535) Остап Дашкевич був тiєю лю- диною, яка вперше спромоглася обєднати пiд своєю рукою велику кiлькiсть лицарiв степу, створити з них справжню армiю i здiйснити з нею низку походiв про- ти Туреччини та Криму. Народився Остап у мiстi Овручi, але дата його появи на свiт не збереглася. Пер- ша документальна згадка про Дашкевича датується 1521 роком, коли кримський хан Махмет-Гiрей пiшов вiйною на Московське князiвство i закликав на допо- могу Остапа iз загоном козакiв. Але варто було тата- рам повернути додому, як вони забрали в полон свого вчорашнього союзника. Дашкевичу вдалося втекти з неволi, а в 1523 роцi вiн вперше нагадав пiдданим хана, що тi поступили вкрай необачно. Козаки канiвського старости добря- 0стап (0стафiй; Дашкевич че насолили татарам, спустошивши Очакiв та численнi прилеглi аули. Через пять рокiв вiн знову атакував Очакiв разом iз Предславом Лянцко- ронським. У 1533 роцi Дашкевич почав доводити польському сеймовi необхiднiсть збудувати на низу Днiпра замок, де б постiйно перебувала охорона з 2000 козакiв. Цi вояки, на думку Дашкевича, повиннi були отримувати щорiчну платню вiд уряду, i за це боронити кордон Украïни вiд татар. На той час сейм не зрозумiв вигоди вiд такоï пропозицiï, зате 1552 року на неï скористався засновник Запорозькоï Сiчi Дмитро Вишневецький… На жаль, Остап Дашкевич цього не дочекався. У 1535 роцi вiн помер i був похований поблизу Успенського собору в Каневi.
Благословення черкаського старости Остафiя Дашкевича перед Кафедральним собором у Каневi

Остап (ОстафIй) Дашкевич orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18247