Петро СуховIй (СуховIєнко) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18384


Суховiй (Суховiєнко) Петро протягом 1668 1669 рокiв був гетьманом Вiйська Запорозького та частини правобережного козацтва. Вiдомо, що до цього вiн займав мiсце кошового писаря на Запорожжi. У боротьбi з гетьманом Петром Доро шенком Суховiй спирався на кримського хана Адiл- Гiрея, з яким уклав таємну угоду. Цiкаво, що в Криму гетьмана Суховiя знали пiд iмям Ашпат- мурза. У 1669 роцi козацька рада, що зiбралася пiд Уманню, обрала нового гетьмана Михайла Ха- ненка. Петро Суховiй же зайняв при ньому мiсце генерального писаря. Однак такий пово рот подiй його не влаштовував, i в 1670 роцi вiн подався на службу до лiвобережного гетьмана Демяна Многогрiшного. Пiсля 1672 року iсторiя не зберегла жодноï згадки про долю Петра Суховiя.

Петро СуховIй (СуховIєнко) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18384