СамIйло Зборовський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18266


(7-1584) Самiйло Зборовський, яком}' судилося ввiйти до iсторiï як гетьману нереєстрового козацтва, на родився в сiмï польського шляхтича, що займав високу посаду кракiвського каштеляна i серед iнших маєтностей володiв мiстом Золочiв. У молодi роки Самiйло, звичайно ж, був вiдправлений батьком до двору польського короля, але невдовзi покинув налагоджене й заможне життя й подався на Томакiвську Сiч. Чому це вiдбулося вiдповiдь вiдома лише самому Зборовському. Так чи iнакше, але в 1581 роцi родовитий шляхтич при єднався до сiчового товариства i невдовзi був обраний козацьким гетьманом. Займаю чи цю посаду, Самiйло почав домовлятися з Туреччиною та Кримом щодо спiльного по ходу на Персiю. Вiдомо, що гетьман також здiйснив похiд проти турок у районi Буго- Днiстровського лиману. Ю. Брандт. Повернення козакiв iз походу Через деякий час Зборовський наважився навiдатись на батькiвщину. Але в Польщi ко зацького гетьмана звинуватили в намiрах по збавити життя короля Стефана Баторiя та канцлера Яна Замойського, заарештували i в травнi 1584 року жорстоко стратили на головнiй площi мiста Кракiв.

СамIйло Зборовський orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18266