Сава Кононович orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18301


(кiнець 16 перша половина 17 ст.) Походження й подробицi життя Сави Кононо- вича дослiдникам невiдомi. Першi згадки про цього ватажка козацтва належать до 30-х рокiв 17 столiття, коли вiн уже був переяславським пол ковником. Злет його вiйськово-полiтичноï карєри виявився коротким: у 1637 роцi на козацькiй радi, що проходила на рiчцi Росавi, старшина обрала Кононовича гетьманом. А вже у жовтнi того ж року, пiд час повстання пiд проводом нереєс трового гетьмана Павла Павлюка, козаки схопили Кононовича, що перебував у Корсунi, звинувати ли його у зрадi й розстрiляли на Переяславщинi. Вiрогiдно, що причина страти була тою ж, що i у випадку з Григорiєм Чорним, прихильнiсть до спiвпрацi з польським урядом.

Сава Кононович orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18301