Тарас Федорович (Трясило) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18318


Дати народження та загибелi знаменитого Тараса Федоровича на прiзвисько Трясило за лишаються невiдомими. Першi згадки про нього зявляються в 1620 роцi, коли вiн уже обiймав посаду корсунського полковника i в цьому вiйськовому званнi очолював козацькi загони пiд час кримських походiв. У 1629 роцi, пiсля загибелi гетьмана Ми хайла Дорошенка, Тарас Трясило став гетьма ном нереєстрового козацтва i почав активно протидiяти реєстровому гетьману Григорiю Чорному, який прагнув установити дружнi сто сунки з польським урядом. Навеснi 1630 року Трясило очолив антиполь- ське повстання, маючи пiд рукою десятитисячну О.О. Мурашко. Похорон кошового армiю. Полки нереєстрового гетьмана захопили Чигиринщину, Киïвщину, Полтавщину. Свого особистого суперника гетьмана Чорного Трясило наказав стратити. Пiсля того, як козаки протягом трьох тижнiв билися з армiєю коронного гетьмана С. Конец- польського, поляки зазнали вiдчутних втрат. Вис нажений польський полководець запропонував повстанському ватажку пiдписати мирну угоду, що й було зроблено 29 травня 1630 року. Однак сам Тарас Трясило не бажав додержуватися нiяких домовленостей iз поляками; разом iз частиною козакiв, якi подiляли його погляди, нереєстровий гетьман вiдступив на Запорожжя. На жаль, друге повстання нереєстровому гетьману пiдняти вже не вдалося. Незабаром його було скину то з гетьманства. У 1632-1634 роках Тарас Трясило брав участь у московсько- польськiй вiйнi, а пiсля ïï закiнчення з невеликим загоном побував на Дону. У 1636 роцi славетний бунтар раптово зробив спробу перейти на службу до московського царя. Але той не хотiв конфлiктiв iз Польщею, тож для Трясила мiсця в московському вiйську не знайшлося. Подальша доля цього неприборканого ватажка невiдома.

Тарас Федорович (Трясило) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18318