ТихIн Байбуза orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18268


(кiнець 16 ст.) Нi року народження, нi дати смертi цього мужнього та владного козацького проводиря за раз нiхто назвати не в змозi. Вiдомо тiльки, що Тихiн Байбуза, гетьман реєстрових козакiв у 15971598 роках, начежав до заможноï верхiвки козацтва i був сином черкаського боярина Ми хайла Байбузи (Грибуновича). Пiд час повстання Наливайка Байбуза вирiшив приєднатися до польськоï коронноï армiï i навiть отримав мiсце писаря Брацлав- ського полку. А влiтку 1598 року Байбуза став до лав воякiв отамана Полоуса i разом iз ними здiйснив похiд iз Сiчi на волостi, але не дiстав пiдтримки селян i мiщан. На початку листопада того ж року Тихону довелось узяти на себе ко мандування запорозькими загонами, якi збира лися в похiд пiд Перекоп. Уже тодi запорозькi козаки були дуже невдоволенi своïм ватажком: з одного боку, Байбуза завжди був рiшучим i смiливим ватажком, а з iншого надто вже схилявся до компромiсу з польським урядом. Тихiн Байбуза довгий час вiв боротьбу за гетьманство з Федором Полоусом, i в 1597 1598 роках таки посiв омрiяне мiсце. Але невдовзi йому довелося скласти гетьманськi повноваження, i що з ним сталося далi

ТихIн Байбуза orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18268