Василь Золотаренко orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18386


(?1663) Василь Золотаренко, нащадок знаного ко зацького роду, брав участь у росiйсько- польськiй вiйнi 16541667 рокiв разом зi своïм братом Iваном i вiдзначився при облозi Смо ленська. Iван, старший iз Золотаренкiв, обiймав посаду нiжинського полковника i на стар шинськiй радi був обраний наказним гетьма ном, але в 1655 роцi булава перейшла в iншi руки, бо вiн передчасно помер. Полковницькi обовязки певний час виконував Василь, i тiльки в 1659 роцi офiцiйно отримав чин нiжинського полковника. У 1658 роцi Василь Золотаренко Козацькi кинджали пiдтримав нового гетьмана Iвана Виговського, але вже через рiк став його запеклим ворогом. Вiн сам мрiяв про булаву, i в 1661 1663 роках вважався одним з основних претендентiв на гетьманство на Лiвобережжi. Однак сподiванням Золотаренка не суди лося здiйснитися. У 1663 роцi, пiсля так званоï Чорноï ради, його було заарештували за на казом гетьмана Iвана Брюховецького. Брюхо- вецький намагався якомога швидше позбави тися небезпечного конкурента, i невдовзi Василя Золотаренка було страчено.

Василь Золотаренко orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=18386